Hakkımızda

Hakkımızda

Okuryazar Derneği 2012 yılında kuruldu.
Okur Yazar Derneği’nin amacı, eğitim, sağlık, kültür, sanat, yaşam, şehir, çevre, medya, ekonomi,
yönetim, hukuk, spor, bilim ve teknoloji alanları başta olmak üzere Türkiye’de ve dünyada toplumsal
hayatın her alanında meydana gelen değişim ve gelişmeler konusunda toplumu bilgilendirmek, bu
alanlarda araştırma, uygulama, eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, insan hakları ve demokrasi
standartlarının geliştirilmesine katkı sağlamak, yaşlılar, engelliler, hastalar ve kimsesizler gibi
dezavantajlı konumda bulunanların toplumsal yaşam koşullarının iyileştirilmesi için çalışmalarda
bulunmak, doğal hayatın ve çevrenin korunmasına katkı sağlamak, etik sınırlar içinde her türlü
bilimsel üretim ve çalışmayı desteklemek, gerçek ve sanal her türlü ortamda üyelerinin ve
vatandaşların fikirlerini paylaşabileceği ve uygulayabileceği iletişim mecraları kurmak, toplumda
iletişimi ve sosyal ilişkileri güçlendirecek, yardımlaşma ve dayanışma bilincini geliştirecek faaliyetlerde
bulunmaktır.