İnsan ve İnsan Dergisi

İnsan ve İnsan Dergisi

İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi üç ayda bir elektronik olarak yayımlanan
erişime açık, çift-taraflı kör hakemli uluslararası bir dergidir. Bahar, Yaz, Güz ve Kış sayıları
Nisan, Temmuz, Ekim ve Ocak aylarında yayımlanır.
Çok-disiplinli ve tematik bir dergi olarak sosyal ve insani bilimler alanlarında özgün makalelere yer
verir.

Sayı 37, Kış 2024