Müzik Platformu

Müzik Platformu

Sanatçıların toplumda saygın bir yer edinmesine ve müzik okuryazarlığının Türkiye’de gelişmesine
katkıda bulunmayı önemsiyoruz. Bu doğrultuda farklı müzik türlerinde sanatçılara ve albümlerine
Okuryazar platformu bünyesinde ayrı birer köşe hazırlıyoruz. Bu şekilde, müzikseverlerle sanatçıların
sanal ortamda, nitelikli koşullarda buluşmasını amaçlıyoruz.

https://www.okuryazar.com.tr/sanatci/kesfet