Okuryazar Söyleşileri

Okuryazar Söyleşileri

Okuryazar Söyleşileri, Prof. Dr. Emre Bağce’nin koordinatörlüğünde, insana, topluma ve hayatın farklı
boyutlarına dair bilim, kültür, sanat ve düşünce alanlarından farklı konukların keyifli söyleşilerinden
oluşuyor. Okuryazar söyleşileri, kültür dünyamıza soluk aldıracak güzel ve renkli pencereler açmayı
amaçlıyor.