Bizden Haberler

Kadınların Okuryazarlık Durumu

Dünyada 750 milyon kişi okuryazar değil. Okuryazar olmayanların ise üçte ikisi kadın. Genç kadınlar okuma yazma bilmeyenlerin yüzd....

Dijital Yayıncılık

Daha hızlı, daha kaliteli, daha ucuz ve çevreci olması ve daha fazla okura ulaşması nedeniyle, Okur Yazar Derneği Yayınları dijital....