Kadınların Okuryazarlık Durumu

Kadınların Okuryazarlık Durumu

Dünyada 750 milyon kişi okuryazar değil. Okuryazar olmayanların ise üçte ikisi kadın. Genç kadınlar okuma yazma bilmeyenlerin yüzde 59’unu oluşturuyor.